ANASAYFA | BLOG | SORU CEVAP | REFERANSLARIM | DOWNLOAD | HAKKIMDA | İLETİŞİM | ARAMA
SQL MATEMATİK FONKSİYONLARI

SQL Server dilinin işlemlerimizde kolaylık sağlamak için bize sunduğu bazı hazır fonksiyonlar mevcuttur. Bu yazıda bunlardan matematiksel olanlarını örneklerle inceleyeğiz. Bu bölümdeki bütün fonksiyonlar numerik değer alır. karakteriksel bir değer girildiğinde hata verecektir.

ABS

Mutlak değer fonksiyonudur. Verilen sayının mutlak değerini döndürür.

select ABS(-5) [-5 girdik],ABS(5) [+5 girdik]

-5 girdik +5 girdik
5 5

FK-gizle

 

CEILING

Verilen sayıyı yuvarlayarak kendisine yakın büyük tamsayıyı veren fonksiyondur. yuvarlama işlemini yukarı doğru yapar. Virgülden sonraki kısım çok küçük dahi olsa bir sonraki büyük değere yuvarlar.

select ceiling(1.7) [1.7 ninki],ceiling(6.1)[6.1 inki]

1.7 ninki 6.1 inki
2 7

Eksi değerlerde de aynı işlem gerçekleştirilir

select ceiling(-1.7) [-1.7 ninki],ceiling(-6.1)[-6.1 inki]

-1.7 ninki -6.1 inki
-1 -6

 

FLOOR

Verilen sayıyı yuvarlayarak kendisine yakın küçük tamsayıyı veren fonksiyondur. yuvarlama işlemini aşağı doğru yapar. Virgülden sonraki kısım çok büyük dahi olsa bir önceki küçük değere yuvarlar.

select floor(1.7) [1.7 ninki],floor(6.1)[6.1 inki]

1.7 ninki 6.1 inki
1 6

 

ROUND

İstenilen basamağa göre yuvarlama yapar. iki sayı alır. Birinci sayı yuvarlanaak olan sayı, ikinci sayı ise virgülden sonra kaç basamak istediğimizi belirttiğimiz sayı.

select round(75.3145,4),round(75.3145,3),round(75.3145,2)

Column1 Column2 Column3
75.3145 75.3150 75.3100

 

SQUARE

Verilen sayının karesini döndürür.

select square(7) [7nin karesi]

7nin karesi
49

 

SQRT

Verilen sayının karekökünü döndürür

select sqrt(49) [49un karekoku]

49un karekoku
7

 

POWER

Verilen sayılara göre üslü işlem yapmaya yarar. ilk değerin ikinci değer kadar üstünü alıp döndürür.

select power(2,3) [2uzeri3]

2uzeri3
8

NOT: Normalde matematik işlemlerinde 0 üzeri 0 tanımsızdır fakat SQL de 0 üzeri 0, 1 değerini döndürür

 

PI

pi sayısının değerini döndürür

select pi() [pi degeri]

pi degeri
3.14159265358979

 

RAND

0-1 aralığında random olarak anlık bir değer döner. Bu işlemi her çalıştırdığımızda farklı bir değer döner

select rand() [rasgele]

rasgele
0.174623035928775

 

SIGN

Verilen sayının pozitif mi negatif mi yoksa sıfır mı olduğunu öğrenmemizi sağlayan fonksiyondur. 3 farklı sonuç çıkabilir

  • sonuç 1 ise sayı pozitif
  • sonuç -1 ise sayı negatif
  • sonuç 0 ise sayı sıfır

select sign(-127) [-127],sign(127) [127],sign(0) [0]

-127 127 0
-1 1 0

 

EXP

girilen sayıya göre E üzeri değer döner.

select exp(3)

Column1
20.0855369231877

 

LOG

Verilen sayının logaritmik değerini hesaplar

select log(7)

Column1
1.94591014905531

 
Diğer Yazılarımdan Seçmeler...