ANASAYFA | BLOG | SORU CEVAP | REFERANSLARIM | DOWNLOAD | HAKKIMDA | İLETİŞİM | ARAMA
HTML YAZI STİLLERİ

Html sayfalarımız görüntülenirken sayfadaki bütün yazı formatlarının aynı olması okuyan açısından hoş olmayan bir görseldir. Yazılarımızda gerekli yerlerde başlık, kalın, italik, altı çizili, üstü çizili, altta, üstte... tiplerinde yazılar kullanarak hem sayfalarımızın daha estetik görünmesini, hemde  kullanıcının tercih ettiği, aradığını daha kolay bulmasını sağlayan sayfalar tasarlayabiliriz. Şimdi sıra ile bütün bu kodları örnekleriyle birlikte inceleyeceğiz.

 Burasi da kalin  Burasi da italik Burasinin alti çizili Burasi küçük
Burasi silinmis / üstü çizili Burasi alt kisimda Burasi üst kisimda

FK-gizle

YAZIYI KALIN YAPMA

İki farklı tag ı vardır

  • <b>…</b>
  • <strong>…</strong>

Bu tag lar arasına yazılan yazı kalın olarak görüntülenir

 
ÖRNEK KOD

<b>…</b>

<strong>…</strong>

 

YAZIYI İTALİK YAPMA

İki farklı tag ı vardır

  • <i>…</i>
  • <em>…</em>

Bu tag lar arasına yazılan yazı italik olarak görüntülenir

 
ÖRNEK KOD

<i>…</i>

<em>…</em>

 

YAZININ ALTINI ÇİZME

<u>…</u> tag ları arasına yazılan yazı, browser da altı çizili olarak görünecektir

 
ÖRNEK KOD

<u>…</u> 

 

YAZININ ÜSTÜNÜ ÇİZME

<del>…</del> tag ları arasına yazılan yazı, browser da üstü çizili (silinmiş) olarak görünecektir

 
ÖRNEK KOD

<del>…</del>

 

YAZIYI ALTTA-ÜSTTE YAZMA

<sub>…</sub> tag ları arasına yazılan yazı, browser da diğer metinlere göre alt hizada,
<sup>…</sup> tag ları arasına yazılan yazı ise  browser da diğer metinlere göre üst hizada görünecektir

 
ÖRNEK KOD

<sub>…</sub>

<sup>…</sup> 

 

 

YAZIYI KÜÇÜK YAZMA

<small>…</ small > tag ları arasına yazılan yazı, browser da diğer metinlere göre daha küçük olarak görünecektir

 
ÖRNEK KOD

<small>…</ small >

 

 

KARIŞIK - HEPSİ BİR ARADA

ÖRNEK KOD

<html>

<head>

<title>Yazı Stilleri</title>

</head>

<body>

<b>Burası kalın</b>

<strong>Burası da kalın</strong>

<i>Burası italik</i>

<em>Burası da italik</em>

<u>Burasının altı çizili</u>

<small>Burası küçük</small>

<del>Burası silinmiş / üstü çizili</del>

<sub>Burası alt kısımda</sub>

<sup>Burası üst kısımda</sup>

</body>

<html>

 

 
Diğer Yazılarımdan Seçmeler...