ANASAYFA | BLOG | SORU CEVAP | REFERANSLARIM | DOWNLOAD | HAKKIMDA | İLETİŞİM | ARAMA
~~~SORU~CEVAP~~~
Gönderen: ~~FARUK UNAL~~
17.1.2016

Merhaba,, projenizi yada kaynak kodlarınızdan ilgili kısmı paylaşabilirseniz inceleyerek Size yardımcı olmaya çalışıyım, kodunuzu görmeden nerede nasıl bir hata yaptığınızı farketmem çok mümkün durmuyor

Kolay gelsin, İyi çalışmalar dilerim

Gönderen: ahmet boz
17.1.2016

Üstadım yazdığım kod aşağıda... İlginiz için çok teşekkürler..

 

 private void button1_Click(object sender, EventArgs e) //yadır ve önizleme butonum
        {
            try
            {
                this.printDocument1.DefaultPageSettings.Landscape = true;
                printPreviewDialog1.Document = printDocument1;
                printPreviewDialog1.ShowDialog();
 
 
            }
            catch { }
 
        }
        
        int i = 0, j = 1;
        private void printDocument1_PrintPage(object sender, System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs e)
        {
                                   
                try
                {
                
                     
 
                        Pen myPen = new Pen(Color.Black);// Kalem Oluşturma
 
                        System.Drawing.Font baslik = new System.Drawing.Font("Arial", 9, FontStyle.Bold);
                        System.Drawing.Font altbaslik = new System.Drawing.Font("Arial", 8, FontStyle.Regular);
                        System.Drawing.Font dipnot = new System.Drawing.Font("Arial", 7, FontStyle.Regular);
 
                        StringFormat ortahizala = new StringFormat(); //ortadan hizalama
                        ortahizala.Alignment = StringAlignment.Center;//hizalama
 
                        StringFormat myStringFormat = new StringFormat(); //sağdan hizalama
                        myStringFormat.Alignment = StringAlignment.Far;//sağdan hizalama
 
                        StringFormat sol = new StringFormat(); //soldan hizalama
                        sol.Alignment = StringAlignment.Near;//soldan hizalama
 
 
                        e.Graphics.DrawString("Puan Sıralama Cetveli", baslik, Brushes.Black, 585, 40, ortahizala);// yazı başlığı
 
                        e.Graphics.DrawString("Talep Türü :  " + lojmantalepturu.Text, baslik, Brushes.Black, 75, 130, sol);// 
                        e.Graphics.DrawString("Dönemi                    :  " + ay.Text + " " + yil.Text, baslik, Brushes.Black, 75, 145, sol);// 
 
                        e.Graphics.DrawString("Düzenlenme Tarihi: " + DateTime.Now.ToLongDateString() + " " + DateTime.Now.ToLongTimeString(), altbaslik, Brushes.Black, 850, 770);
                        e.Graphics.DrawLine(myPen, 50, 760, 1100, 760); // Çizgi çizdik...
 
 
 
 
                        System.Drawing.Printing.PageSettings p = printDocument1.DefaultPageSettings;
                        int x = 180, y = 150, say = dataGridView1.Rows.Count;
 
 
                        e.Graphics.DrawLine(new Pen(Color.Black, 1), 70, 170, 1100, 170);// üst çizgi
 
                        e.Graphics.DrawString("Sıra No", baslik, Brushes.Black, 100, 180, ortahizala);
 
                        e.Graphics.DrawString("Adı Soyadı", baslik, Brushes.Black, 220, 180, ortahizala);
 
                        e.Graphics.DrawString("Ünvanı", baslik, Brushes.Black, 390, 180, ortahizala);
 
                        e.Graphics.DrawString("Sicil No", baslik, Brushes.Black, 510, 180, ortahizala);
 
                        e.Graphics.DrawString("Görev Yeri", baslik, Brushes.Black, 700, 180, ortahizala);
 
                        e.Graphics.DrawString(" Tercih", baslik, Brushes.Black, 960, 180, ortahizala);
 
                        e.Graphics.DrawString("Puanı", baslik, Brushes.Black, 1070, 180, ortahizala);
 
                        e.Graphics.DrawLine(new Pen(Color.Black, 1), 70, 200, 1100, 200);//alt çizgi
 
 
                      
                        while (i < say && j < say)//iki adet döngü oluşturduk. i döngüsü ile tadagrivleri yazdırıyoruz,, j döngüsü ile sıra numarası verdiriyoruz...
                        {
                            
                            x += 25;
 
                            e.Graphics.DrawString(j.ToString() + "         " + dataGridView1.Rows[i].Cells[0].Value.ToString(), altbaslik, Brushes.Black, 90, x, sol);
                            e.Graphics.DrawString(dataGridView1.Rows[i].Cells[1].Value.ToString(), altbaslik, Brushes.Black, 340, x);//ünvan
                            e.Graphics.DrawString(dataGridView1.Rows[i].Cells[2].Value.ToString(), altbaslik, Brushes.Black, 510, x, ortahizala);//SİCİL NO
                            e.Graphics.DrawString(dataGridView1.Rows[i].Cells[3].Value.ToString(), altbaslik, Brushes.Black, 550, x, sol);//BİRİMİ
                            e.Graphics.DrawString(dataGridView1.Rows[i].Cells[4].Value.ToString(), altbaslik, Brushes.Black, 1020, x, myStringFormat);//LOJAN TERCİHİ
                            e.Graphics.DrawString(dataGridView1.Rows[i].Cells[5].Value.ToString(), altbaslik, Brushes.Black, 1095, x, myStringFormat);//PUAN
 
                            e.Graphics.DrawLine(new Pen(Color.Black, 1), 70, x + 20, 1100, x + 20);
 
 
                            i++;
                            j++;
 
                            if ((x + y + 40) > (p.PaperSize.Height - 125 - p.Margins.Bottom - 125))
                            {
                                e.HasMorePages = true;
                                break;
 
                            }
 
                        }
 
                       
 
                            e.Graphics.DrawLine(new Pen(Color.Black, 1), 70, 170, 70, x + 20);
                            e.Graphics.DrawLine(new Pen(Color.Black, 1), 55 + 70, 170, 55 + 70, x + 20);//1 cizgi
                            e.Graphics.DrawLine(new Pen(Color.Black, 1), 45 + 285, 170, 45 + 285, x + 20);//2 cizgi
                            e.Graphics.DrawLine(new Pen(Color.Black, 1), 45 + 420, 170, 45 + 420, x + 20);//3 cizgi
                            e.Graphics.DrawLine(new Pen(Color.Black, 1), 45 + 500, 170, 45 + 500, x + 20);//4 cizgi
                            e.Graphics.DrawLine(new Pen(Color.Black, 1), 45 + 840, 170, 45 + 840, x + 20);//5 cizgi
                            e.Graphics.DrawLine(new Pen(Color.Black, 1), 45 + 980, 170, 45 + 980, x + 20);//6 cizgi
                            e.Graphics.DrawLine(new Pen(Color.Black, 1), 45 + 1055, 170, 45 + 1055, x + 20);//7 cizgi
 
                            if (i>=say && j>=say)
                            {
                                e.HasMorePages = false;
                                
                                i = 0;
                                j = 1;
 
                            }
 
                            
 
 
                        e.Graphics.DrawString("Komisyon Üyesi", baslik, Brushes.Black, 800, 680);
                        e.Graphics.DrawString("ADI SOYADI :", baslik, Brushes.Black, 800, 700);
                        e.Graphics.DrawString("İMZA :", baslik, Brushes.Black, 800, 720);
 
 
                        e.Graphics.DrawString("Komisyon Üyesi ", baslik, Brushes.Black, 500, 680);
                        e.Graphics.DrawString("ADI SOYADI :", baslik, Brushes.Black, 500, 700);
                        e.Graphics.DrawString("İMZA :", baslik, Brushes.Black, 500, 720);
 
                        e.Graphics.DrawString("Komisyon Başkanı ", baslik, Brushes.Black, 100, 680);
                        e.Graphics.DrawString("ADI SOYADI :", baslik, Brushes.Black, 100, 700);
                        e.Graphics.DrawString("İMZA :", baslik, Brushes.Black, 100, 720);
                     
                        
                    }
                 
                
                catch (Exception ex) { MessageBox.Show(ex.Message.ToString());
                
                }
 
               
            }        
 
 
Gönderen: ahmet kocadoğan
16.2.2016

Merhaba. c# ile büyük bir dosyayı parça parça okuyup, parça parça upload etmem gerekiyor ama dosyayı nasıl parçalayacağımı bilemedim. internetten araştırıp denediğim kodlar işe yaramadı. filestream ile filemode.open diye dosyayı açarsam memory exception alıyorum.

Dosyayı nasıl parçalayıp memory stream'e aktarabilirim ?


Ad Soyad :
E-mail :
Cevap :
Doğrulama Kodu